E-Books TSUE

Tarix fanining metodologik asoslari

Muallif: Rajabov, Ravshan
Ma‘lumot darajasi: Oliy ta‘lim
Tur: Darslik
Tavsif: M azkur darslikda tarix fanining metodologiyasi asoslarining shakllanishi, uning rivojlanish bosqichlari, tarixiy bilimning mazmun - mohiyati, tarix fanining tamoyillari, tarixiy jarayanlar tahlil qilinadi. Tarixni bilishning metodiari va tamoyillari ko‘rsatiladi. Darslikda tarix fani metodologiyasi bo‘yicha jahon fanida e’tirof etilgan olimlarning ilmiy konsepsiyalari t o‘g‘risida ma’lumotlar ham beriladi.Tarix fanining yangi tarmoqlari bo'lgan madaniy antropologiya ,tarixiy informatika fanlarining vazifalari aniqlashtiriiadi. Kursni t o‘la o'zlashtirish maqsadida talabalar ucbun mavzu b o‘yicha tayanch iboralar,takrorlash savollari, mustaqil ishlar mavzullari haqida foydalanishga tavsiya etiladi.
Til: O‘zbek tilida (lot.)
Nashr etilgan yili: Ko‘p marotabalik nashr
UDK raqami: Ilmiy-ta'limiy