E-Books TSUE

Qadimgi dunyo xrestomatiyasi

Muallif: Ravshan Rajabov
Ma‘lumot darajasi: Oliy ta‘lim
Tur: O'quv-qo'llanma
Tavsif: Mazkur о ‘quv qo 'llanma qadimgi dunyo tarixi fani bo ‘yicha birlamchi manbalarning saylanma tarjimalari asosida tuzilgan Оо'llanmada qadimgi Sharq,Yunon-Rim tarixi bo 'yicha yozma matniar, jumladan, huquqiv hiijjatlar, antik mualliflarning asarlaridan parchalar berilgan va mualliflar tog'risida qisqacha ma'lumotlar mavjud qo'llanma universitet, pedagogika instilutlari, 5 110600 Tarix о ‘qitish m etodikasi la 'lim y o 'nalishi talabalari, о 'rta maktab о quvchilari va tarix o 'qiluvchilariga qo'ljallangan bo'lib, tarix fanini o'zlashtirish, hamda tarixiv ong, tarixiy tafakkurni shakllantirishga xizmat qiladi.
Til: O‘zbek tilida (lot.)
Nashr etilgan yili:
UDK raqami: Ilmiy-ta'limiy