E-Books TSUE

Kichik yoshdagi o‘quvchilar nutqini shakllantirishda tez aytish, topishmoq va maqollarning ahamiyati

Muallif: Rahimova Gulbahor, dotsent, Shodiyeva Jamila,o‘qituvchi
Ma‘lumot darajasi: Oliy ta‘lim
Tur: Maqola
Tavsif: Ilmiy kuzatish va tadqiqotlarda inson o‘z hayoti davomida oladigan barcha ma’lumotning yetmish foizini besh yoshgacha bo‘lgan davrda olib ulgurishi keltirilgan. Darhaqiqat, bu davrda inson bolasi o‘zligini anglay boshlaydi, ota-ona, oila, mahalla, Vatanga mehri uyg‘onadi. Maktab yoshida esa bolalarning kitobga, san’atga, ilmga, bo‘lgan qiziqishi shakllanadi. Xuddi shu davrda bolalar tafakkuri va nutqini yanada rivojlantirishda tez aytish, topishmoq hamda maqol kabi kichik adabiy janrlarning roli juda muhimdir. Chunki ushbu janrlar bolaning sog‘lom va rivojlangan shaxs bo‘lib shakllanishini ta’minlab, o‘qishga bo‘lgan ishtiyoqini uyg‘otadi.
Til: O‘zbek tilida (lot.)
Nashr etilgan yili:
UDK raqami: