E-Books TSUE

Jahon sivilizatsiyalari tarixi

Muallif: R.Rajabov
Ma‘lumot darajasi: Oliy ta‘lim
Tur: O'quv-qo'llanma
Tavsif: O'quv qollanmada jahon sivilizatsiyalari tarixi, V'atanimiz hududida o ‘tmishda shakllangan va rivojlangan sivilizatsiyalar, ularning bosqichlari t o ‘g ‘risida ma’lumotlar beriladi. Sivilizatsiyalarning rivojlanishi b o ‘yicha jahon fanida e ’tirof etilgan ilmiy konsepsiyalar, nazariyalar keltiriladi. Kursni t o ‘la o ‘zlashtirish uchun magistrant va talabalar foydalanish maqsadida har bir mavzu bo‘yicha tayanch tushunchalar, takrorlash savollari, mustaqil ishlar mavzulari hamda mavzuni o ‘rganish metodlari, foydalanishga tavsiya etiladigan adabiyotlar ro‘yxati ilova qilinadi.0 ‘quv qollanma o liy o'quv yurtlarining tarix o ‘qitish metodikasi talabalari (magistrantlari), o ‘qituvchilari hamda o ‘tmish tarixga qiziquvchilar uchun moljallangan
Til: O‘zbek tilida (lot.)
Nashr etilgan yili: Ko‘p marotabalik nashr
UDK raqami: Ilmiy-ta'limiy