E-Books TSUE

Geografiya darslarida mustaqil ishlarni tashkil etish usullari

Muallif: Sayfiyeva Uljon Abdihomidovna
Ma‘lumot darajasi: Oliy ta‘lim
Tur: Bitiruv malakaviy ishi
Tavsif: Maktab ta’limining eng asosiy vazifalari o’quvchilarga fan asoslarini o’rgatish va ularda tegishli malakalar hosil qilish, shu hosil qilingan bilim, ko’nikma va malakalardan o’z faoliyatida o’rinli foydalana olish, yuz bergan qiyinchiliqlarni shu bilim va malakalarga tayanib bartaraf eta bilish qobiliyatlarini o’stirishdan iborat. Jamiyat taraqqiyotini yetuk o’qituvchlarsiz tasavvur etish qiyin. Malakali pedagog mutaxassislar tayyorlash esa ko’p jihatdan ularning metodik tayyorgarligiga bog’liq.
Til: O‘zbek tilida (lot.)
Nashr etilgan yili: Ilmiy-ta'limiy
UDK raqami: 2017