E-Books TSUE

Баланың ҳәр тәреплеме раӱажланыӱында музыка тәлиминиң роли.

Muallif: С. М. Тажетдинова
Ma‘lumot darajasi: Oliy ta‘lim
Tur: Ilmiy dissertatsiya
Tavsif: Музыка тәлиминиң баланың ҳәр тәреплеме улыӱмалық раӱажланыӱына үлкен тәсир көрсететуғынын турмыстың өзи дәлиллеп көрсетиӱ менен бирге алымларымыз тәрепинен де изертленип келинген. Масал етип айтатуғын болсақ музыка тәлими ҳәр бир баланың ишки сезимлерине оның руӱхына тәсир етиӱ менен бирге оның интелектуал раӱажланыӱ ушын ең қолай есапланған музыкалық формалары ( қосық, музыка менен ойын ҳәрекетлери) менен ислеӱ үлкен пайда береди.
Til: Qoraqalpoq tilida
Nashr etilgan yili: 2017
UDK raqami: