E-Books TSUE

“2,3 – Tetrametilen -3,4 –digidroxinazolin -4- tionni natriy borgidrid bilan qaytarish reaksiyasi va turli elektrofil reagentlar bilan ta’sirlashishi” mavzusidagi

Muallif:
Ma‘lumot darajasi: Oliy ta‘lim
Tur: Bitiruv malakaviy ishi
Tavsif: Bugungi kunda organik kimyo fani o’zining gurkiragan davrini boshidan kechirmoqda.Organik moddalar odam, hayvon, o’simlik organizmlarining asosini tashkil etishi bilan birga sanoatda muhim ahamiyatga ega bo’lgan moddalar ekanligi bilan ham e’tiborga loyiqdir. Chunki insonni oziq-ovqati, kiyim-kechlari, transport vositalari, ularning yoqilg’ilari, zavod va fabrikalarda ishlab chiqariliyotgan mahsulotlarning asosiy qismlari, buyoqlar, dorivor moddalar, yuvish vositalari, qishloq xo’jaligida qo’llaniladigan ko’plab o’gitlar, ustiruvchi moddalar, pestitsidlar va boshqa birikmalarning asosini organik moddalar tashkil etadi. Organik moddalar butun atrof-muhitga inson ehtiyojlarini qondiruvchi bebaho kimyoviy birikmalar sifatida insoniyatga xizmat qilmoqda. Organik moddalarsiz inson mavjud bo’la olmaydi va yashashi ham mumkun emasligini o’ylab ko’rilsa, organik moddalarning inson hayot faoliyati uchun naqadar katta ahamiyatga ega ekanligini tasavvur qilish mumkin.
Til: O‘zbek tilida (lot.)
Nashr etilgan yili:
UDK raqami: 2018